PRZESTRZEŃ BIUROWA - Kraków, ul. Ostatnia, realizacja 2021