LOKUM NA PODDASZU Kosztowy – Mysłowice, realizacja 2014